datoer

Haveforeningens 60 års jubilæumsfest

Lørdag den 29. juni 2019
Festlige bidrag er velkomne.

Havevandring

Ved havevandring: Vejkanterne og parkeringsbåsene skal fremstå pæne.
Hække må ikke være højere end 1,80 m.

Tirsdag den 18. juni og tirsdag den 20. august 2019

Pligtarbejde

Pligtarbejdet er planlagt på lørdage i tiden mellem kl. 9.30 og 12.30

I 2019 er der valgt følgende fire datoer:
Forår: 11. maj & 23. juni 2019
Efterår: 24. august & 21. september 2019

Se her hvem der skal møde op på hvilke datoer.

Generalforsamling

Lørdag den 4. maj 2019 kl. 10.00 – 14.00 i Oasen.

Såfremt renovering af Oasen ikke er færdig undersøges alternative muligheder
Indkaldelse sendes ud senere.

Se her sidste års referat.

Storskrald

Lørdag 24 og søndag 25. august 2019
følge nærmere instrukser på pladsen