datoer

Havevandring

Ved havevandring kigger bestyrelsen efter, om veje og hække er vedligeholdt på en måde, så ordensreglerne er overholdt. Det vil sige at

  • vejen skal være renholdt, vedligeholdt og luget
  • hække må ikke være over 1,80 cm
  • grene må ikke hænge ud over vejene
  • træer i vejskellet skal være klippet ind i op til 4 meter i højden, så affaldstransport og udrykningskøretøjer kan komme forbi

Datoen for anden havevandring: 23. august med opfølgning 6. september 2021
Bøden for manglende vedligeholdelse er på 500,- kr., jf haveforeningens ordensreglement

Pligtarbejde

Pligtarbejdet finder normalt sted på lørdage i tiden mellem kl. 9.30 og 12.30
I 2021 har der været valgt følgende fire lørdage:
24.april, 12. juni, 21. august og 25. september 
Se her pligtarbejde 2021 hvem der skal møde op på hvilke datoer.

Generalforsamling

2020 fandt sted
torsdag den 22. oktober kl. 17.30

Dato for ordinær generalforsamling  2021 udmeldes senere.

se: www.hf-hjortespring.dk/generalforsamling

Storskrald

Om og hvornår der bliver sat containere til storskrald op i 2021, vil blive oplyst senere