datoer

Havevandring

Ved havevandring kigger bestyrelsen efter, om veje og hække er vedligeholdt på en måde, så ordensreglerne er overholdt. Det vil sige at

  • vejen skal være renholdt, vedligeholdt og luget
  • hække må ikke være over 1,80 cm
  • grene må ikke hænge ud over vejene
  • træer i vejskellet skal være klippet ind i op til 4 meter i højden, så affaldstransport og udrykningskøretøjer kan komme forbi

Datoen for havevandringerne: 11. juni 2022 med opfølgning den 25. juni 2022.
Bøden for manglende vedligeholdelse er på 500,- kr., jf haveforeningens ordensreglement

Pligtarbejde

Pligtarbejdet finder normalt sted på lørdage i tiden mellem kl. 9.30 og 12.30
I 2022 er der valgt følgende fire lørdage:
30. april, 11. juni, 20. august og 24. september 
Se her pligtarbejde 2022 hvem der blev indkaldt på hvilke datoer.
Normalt har haveejerne pligt til at være med hvert andet år.

Generalforsamling

se: www.hf-hjortespring.dk/generalforsamling

Storskrald

Om og hvornår der bliver sat containere til storskrald op i 2022, vil blive oplyst senere