datoer

Havevandring

Ved havevandring kigger bestyrelsen efter, om veje og hække er vedligeholdt på en måde, så ordensreglerne er overholdt. Det vil sige at

  • vejen skal være renholdt, vedligeholdt og luget
  • hække må ikke være over 1,80 cm
  • grene må ikke hænge ud over vejene
  • træer i vejskellet skal være klippet ind i op til 4 meter i højden, så affaldstransport og udrykningskøretøjer kan komme forbi

Datoen for havevandring: Onsdag d. 31. maj 2023.
Bøden for manglende vedligeholdelse er på 500,- kr. jvf haveforeningens ordensreglement

Pligtarbejde

Pligtarbejdet finder normalt sted på lørdage i tiden mellem kl. 9.30 og 12.30
I 2023 er der valgt følgende fire lørdage:
29.april, 10. juni, 19. august og 23. september
Se her pligtarbejde 2023 hvem der blev indkaldt på hvilke datoer.
Normalt har haveejerne pligt til at være med hvert andet år.

Generalforsamling

se: www.hf-hjortespring.dk/generalforsamling

Storskrald

Weekenden 13 & 14 Maj 2023: Stort og småt brandbart, samt jern og metal:
Lørdag d. 13 fra 9.00 – 14.00
Søndag d. 14 fra 10.00 – 14.00
Se mere her: Storskrald 2023