om køb+salg

Reglerne for køb og salg af haver fremgår af haveforeningens vedtægter.

Mange sælgere vælger at annoncere deres have til salg i annonceaviserne. Interesserede købere kan oprette en annonceagent med stikordet “Hjortespring”.

Vi bliver ofte spurgt af ikke-medlemmer, om de kan blive optaget i vores Facebook-gruppe, fordi man vil se, om der kommer haver til salg. Vi optager dog kun medlemmer af haveforeningen i Facebookgruppen.

Bestyrelsen går ikke ind i formidling af salg og køb af haver, idet der, efter ellers nærmere fastlagte regler, ikke er prisbinding på haverne og ingen ventelister.

I langt de fleste huse er der indlagt strøm og vand. Flere huse har septitank, ellers er muldtoilet et alternativ.

Salgsprisen for en have må ikke overstige købsprisen de første tre år efter køb, uanset dokumenterede forbedringer.

I forbindelse med køb af en have skal der betales indmeldelsesgebyr til haveforeningen. Det skal ske før overdragelsen kan finde sted. Indmeldelsesgebyret er på 1500,- kr. (2017).

Begge parter har pligt til at gennemlæse love og regler i forbindelse med salget.