husk

Vand

Vand er dyrt, også i meget varme perioder.

I år har vandforbruget været stabilt i den første tid på året, fx med et gennemsnitsforbrug på 5,4 m3 i døgnet (15. april 2018), men er dog steget meget i den følgende meget varme tid.

I 2017 har der været et par stophaner, som er blevet udskiftet, og et brud på vores hoved- forsyningsvandrør ved Lenesvej 7. Det er nu er udbedret.

En ros til medlemmerne for at følge hjemmesidens informationer og retningslinjer omkring vandåbning i 2018, da dette har været med til at mindske vandskader ved sæsonåbningen.

Bestyrelsen følger udviklingen tæt med ugentlige aflæsninger af vandmåler.

Bestyrelsen er ved at undersøge, hvad årsagen kan være til det våde område fra Lenesvej nr 105 – 109 og 115 – 117. Det skyldes måske forhøjet grundvand i området.

HUSK – den enkelte haveejere har ansvar for, at havens stophane er synlig og nemt kan findes, når der opdages udløbende vand fra din have. Brug evt. en rødmalet pind for at markere, hvor stophanen sidder. Det koster en bøde på 500 kr. plus omkostningerne for det udløbne vand. Tjek indimellem om dine vandrør er intakte. Følg anvisningerne ved åbning og lukning af vandet. 

Vejledning ved åbning og lukning af vandet (2014)

Kørsel

Vær opmærksom på, at der IKKE må køres med biler over 3.5 tons på vejene.
Det gælder hele året!
Aflæsning fra større biler SKAL altid ske på P pladsen.

Grus til hullerne på vejene

Der ligger grus på parkeringspladsen, som kun er beregnet til udbedring af huller i vejene efter vinterens sne og slud
mm. I er meget velkommen til at lukke hullerne løbende, allerede når haverne lige er blevet åbnet.

Husnumre

Husk tydeligt at markere husnummeret til jeres have.