åbningstider

Åben i sommersæsonen

Haveforeningen Hjortespring er åben i sommersæsonen, april-oktober.
Haveforeningen er lukket i vintersæsonen.
Datoer for åbning og lukning fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til vejret det enkelte år.

Containere (haveaffald og køkkenaffald)

Containeren til haveaffald åbnes første gang onsdag d. 5. april 2023
Containere til husholdningsaffald sandsynligvis onsdag d. 12. april 2023

Derefter er åbningstiderne som vanligt:
onsdage kl. 16 – 18
søndage kl. 10 – 12.30

Aflevering uden for disse tider er ikke tilladt

Køkkenaffald kun i klare sække, sorte affaldssække er ikke tilladt!
Der må kan afleveres haveaffald i containeren til haveaffald.

Andre containere (glas, pap, papir og plast).
Der er ikke særlige åbningstider til disse containere.

Men sorter venligst rigtigt, ellers bliver det dyrt igen. Ordningen kan helt holde op, hvis der er for mange problemer.

WC-efterladenskaber må UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER tømmes i nogen af containerne.
Det bliver rigtig dyrt og kan føre til, at kommunen opsiger alle ordninger.

Affald er blevet en rigtig stor post i årets regnskab.

Du kan være med til at få omkostningerne ned ved at:

  • producere mindre affald, fx ved at smide grøntsagsaffald i komposten i din egen have
  • sortere affald, køre større ting til genbrugspladsen og bruge foreningens containere til papir, glas, plastik, metal og pap, hvor det er muligt.

Det er gratis!

Tag affald med hjem, hvor du i forvejen betaler et fast beløb for afhentning.

Se på siden datoer, hvornår der evt. vil blive bestilt en container til storskrald.

 

Skærver:
Skærverne som ligger på pladsen ved Oasen er kun til hullerne i fællesvejen!