åbningstider

Åben i sommersæsonen

Haveforeningen Hjortespring er åben i sommersæsonen, april-oktober.
Haveforeningen er lukket i vintersæsonen.
Datoer for åbning og lukning fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til vejret det enkelte år.

Containere (haveaffald og køkkenaffald)

Åbningstid: 
onsdage kl. 16 – 18
søndage kl. 10 – 12.30

Kun klare affaldssække til køkkenaffald. Kun haveaffald i containeren til haveaffald.

Container til haveaffald er blevet sat op onsdag d. 11. april 2018.
Container til køkkenaffald er blevet sat op onsdag d. 11. april 2018.

Containerne til papir, glas, plastik og metal er altid åbne (i sæsonen).
Containeren til pap er kun åben i åbningstiderne og containerne til plastik og metal kan modtage større ting i åbningstiderne.

Men sorter rigtigt, ellers bliver det dyrt igen. Ordningen kan helt holde op, hvis der er for mange problemer.

WC-efterladenskaber må UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER tømmes i nogen af containerne. Det bliver meget, meget dyrt og kan føre til, at kommunen opsiger alle ordninger.

Affald er blevet en rigtig stor post i årets regnskab.

Du kan være med til at få omkostningerne ned ved at:

  • producere mindre affald, fx ved at smide grøntsagsaffald i komposten i din egen have
  • sortere affald, køre større ting til genbrugspladsen og bruge foreningens containere til papir, glas, plastik, metal og pap, hvor det er muligt.

Det er gratis!

Tag affald med hjem, hvor du i forvejen betaler et fast beløb for afhentning.

Se på siden datoer, hvornår der er bestilt en container til storskrald.