aktuelt

Dato for åbningen af vandet bliver den 26.3.2022, hvis vejret tillader det.

Bestyrelsen opfordrer kraftigt at undlade at fodre fugle og rotter i foreningen!
Læs mere:
undlad at fodre fugle og rotter
23. januar 2022

Vejledning:
Åbning og lukning af vandet

Vejledning åbningen og lukningen af vandet
Undgå en bøde. Læs vejledningen.

Åbningsbrevet og nyhedsbreve
samt indkaldelser og program for informationsmøder,
fx om en kommende kloakering
find passwordet til siden i de nyhedsbreve, som du som medlem får per e-mail

Pligtarbejde
se datoer og de indkaldte haver for pligtarbejde for 2021

 

Kontakt til bestyrelsen kan finde sted på følgende tidspunkter i sommerhalvåret:
Onsdag fra kl. 16.00-17.30 i Oasen.
Søndag fra kl. 10.00-12.30 i Oasen.
Formandens telefoniske kontortid er i sommerhalvåret:
Tirsdag fra kl. 17.00-19.00
Lørdag fra kl. 10.00-11.00
Telefontid i vinterhalvåret:
Tirsdag fra kl. 17.00-19.00

Find telefonnummeret ved fanebladet “kontakt”.

Bestyrelsen henstiller, at man overholder disse kontakt tidspunkter.
Akutte ting & sager er naturligvis undtaget.
Breve kan afleveres i postkassen ved Oasen.
Bestyrelsens mailadresse: hf.hjortespring@gmail.com