aktuelt

Åbning af
Haveforeningen Hjortespring
sæson 2020

lørdag den 28. marts klokken 10

Alle, der har oplyst deres e-mail, burde have fået bestyrelsens åbningsbrev.
Hvis du ikke har fået mailen, bedes du at henvende sig til bestyrelsen

Vær opmærksom på, om der er udstrømmende vand fra din have,
når vandet bliver åbnet og i de følgende dage, og gør bestyrelsen omgående opmærksom på det.
Hold hovedhanen til dit hus lukket, hvis du ikke kan være til stede for at holde øje. Og bed evt. en nabo om at holde øje.
Undgå en bøde for udstrømmende vand, samt betaling for det øgede vandforbrug.
Henvend dig til bestyrelsen, hvis du er i tvivl om noget.

 

Nyt opkrævningsystem


Haveforeningen Hjortespring får nyt opkrævningssystem med start 1. januar 2020.

Alle medlemmer vil derfor modtage individuelle mails med nedenstående tekst:

Det vil være en stor lettelse for bestyrelsens arbejde med at igangsætte det nye opkrævningssystem, hvis du/I allerede her i november vil tilmelde jeres opkrævninger til haveforeningen til betalingsservice, så alle betalinger går gnidningsfrit igennem pr. 1. januar.

Ved tilmeldingen af den nye aftale i webbank skal du/I anvende følgende:

PBS nr. 09346074

Debitor gruppe nr. 1

BS kundenummer 18 (kundenummeret er specifikt for det enkelt medlem og vil derfor variere – se dit kundenummer i mailen, der bliver sendt til dig)

(Din webbank vil automatisk lave debitor gr. nummer om til 00001 og dit BS kundenummer om til fx 000000000000018. Det vil du se, når du godkender tilmeldingen 😉)

Hvis du mod forventning ikke ønsker at hjælpe med dette, vil du i din postkasse modtage et indbetalingskort i slutningen af december måned, med opkrævning for kontingent for 1. kvartal 2020, samt gentagelse af oplysningerne i mailen i forhold til at tilmelde opkrævningen til Betalingsservice.

Under alle omstændigheder vil din tidligere Betalingsserviceaftale med serviceopkrævning vil ikke længere være i brug.

Bestyrelsen takker for en dejlig sommer og ønsker jer alle en god vinter.

Bommene er sat op og vandet lukket og dørene skal holdes lukkede her i de stille vintermåneder! Husk altid at låse efter dig, når du går ind eller ud.

Om vinteren

…Når I er i haveforeningen for at se til jeres hus, så kig lige til naboernes huse om alt er ok. Ved mistanke om indbrud eller skader på huse, så kontakt bestyrelsen på hf.hjortespring@gmail.com

Låsene og nøgler

Orientering omkring adgang til HF. Der er lørdag den 23.november blevet renoveret låsecylindre på både hovedindgang ved Gl. KLausdalsbrovej og bagindgang ved Tofteledet, og de virker nu rigtig godt. Haveforeningens nøgler virker stadig, men bestyrelsen ønsker at få jer alle til at skifte til de nye nøgler som vi har fået fremstillet, for at undgå unødig slid på cylinderne især ved anvendelse af billige kopier af stål. Hvis I har de gamle nøgler (fra Herlev Låseservice eller relativt nye fra SILVAN), så behøver I ikke at skifte. Bestyrelsen vil dog først udskifte nøglerne til medlemmerne ved åbningen af den nye sæson, medmindre nogle medlemmer stadig har problemer med at låse op. Giv os en mail på hf.hjortespring@gmail.com hvis det skulle være et problem. Prisen på de nye nøgler vil senere blive oplyst

Affald

Sæsonen for aflevering af affald er  slut, men ikke desto mindre er der tilsyneladende nogle medlemmer, som det ikke er gået op for, da der er efterlades affald ved containerne. Det er ABSOLUT ikke i orden og medlemmer bedes tage deres affald med når de forlader Haveforeningen, da affaldet tiltrækker rotter

Fortsat god vinter til jer alle
Hilsen Bestyrelsen

Åbningen forår 2010

Åbning for 2020-sæsonen forventes at ske ca. samtidig med, at sommertid begynder. Hvis vejr og vind tillader det:

lørdag den 28. marts 2020,

så vi kan være klare til at holde påske i vores dejlige haver.

 

Husk at spare på vandet og at tjek altid dine installationer,
også indendørs, for vandspild.
Vand er dyrt og kostbart.

Vær opmærksom på reglerne omkring vandåbningen, når vi kommer dertil.