aktuelt

Generalforsamlingen
afholdes den 16.oktober 2021
fra klokken 10.00 i Oasen

Indkaldelsen er blevet sendt ud til alle medlemmer
henvend dig til bestyrelsen, hvis der har været problemer med din adresse
og du ikke har modtaget den
Find dokumenterne på den lukkede webside:
https://hf-hjortespring.dk/generalforsamling/
Passwordet kan fås igennem bestyrelsen, hvis du er medlem.

 

Bestyrelsen indkalder til informationsmøde
om den kommende kloakering, som Herlev kommune kræver:
torsdag den 23. september 2021 kl. 18 – 20 i Oasen

PROGRAM
til informationsmøde den 23. september 2021

 

OBS
storskrald
i weekenden 2. – 3. oktober 2021 mellem kl. 10.00 og 14.00
se de nærmere anvisninger

 

Kom til mødet. Alle skal før eller senere tage stilling til hvordan vi imødekommer kravet.

 

Datoen for havelukningen 2021 er blevet sat til den 30. oktober 2021 kl.10.00

 

Hent åbningsbrevet og aktuelle nyhedsbreve
find passwordet til siden i de de nyhedsbreve, som du som medlem får per e-mail.

Vejledning:
Åbning og lukning af vandet

Vejledning åbningen og lukningen af vandet
Undgå en bøde. Læs vejledningen.

Pligtarbejde
se jeres datoer for pligtarbejde

 

Kontakt til bestyrelsen kan finde sted på følgende tidspunkter i sommerhalvåret:
Onsdag fra kl. 16.00-17.30 i Oasen.
Søndag fra kl. 10.00-12.30 i Oasen.
Formandens telefoniske kontortid er i sommerhalvåret:
Tirsdag fra kl. 17.00-19.00
Lørdag fra kl. 10.00-11.00
Telefontid i vinterhalvåret:
Tirsdag fra kl. 17.00-19.00

Find telefonnummeret ved fanebladet “kontakt”.

Bestyrelsen henstiller, at man overholder disse kontakt tidspunkter.
Akutte ting & sager er naturligvis undtaget.
Breve kan afleveres i postkassen ved Oasen.
Mail kan afsendes til hf.hjortespring@gmail.com