nyt

I aften, den 18.06.2019 kl. 19.00, er der varslet havevandring af “Havepolitiet”.

Husk at klippe hækken ind og ned til max 1.80 m og træer ind op til 4 m, samt luge ud til første hjulspor.

Husk 60 års jubilæum den 29. juni 2019
hvis du har tilmeldt dig.

indbydelse
Tilmeldingsfristen er desværre overskrevet.

Havevandringerne i år:

Tirsdag den 18. juni og tirsdag den 20. august 2019
Vejkanterne og parkeringsbåsene skal fremstå pæne.
Hække må ikke være højere end 1,80 m

Generalforsamling blev afholdt den 4. maj 2019.
Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt den 25. maj 2019

Husk at sætte kryds i kalenderen til jubilæumsfesten den 29. juni 2019.

Der kan altid bruges flere hænder til forberedelsen af en festlig dag. Hvis du har lyst til at hjælpe til, kan du henvende dig til Oasen eller til bestyrelsen.

og

husk at spare på vandet og at tjekke dine installationer for vandspild.
Vand er dyrt.

Vand koster os ca 40kr pr m3, så det kan hurtigt blive en større regning, hvis der står haner og løber.