aktuelt

Dato for første havevandring: 15.juni med opfølgning den 29. juni. 

Læs hvordan det gik med vandåbningen,
om vandrørene og frostsprængninger,
ejernes ansvar for vedligeholdelsen af hovedhanen,
om affaldsortering,
de nye beholdere til madaffald,
færdsel på vejen og p-plads,
kloakering
og se ikke mindst en overskuelig liste hvordan diverse typer affald sorteres:

Hent åbningsbrevet og aktuelle nyhedsbreve
find passwordet til siden i de de nyhedsbreve, som du som medlem får per e-mail.

Vejledning:
Åbning og lukning af vandet

Vejledning åbningen og lukningen af vandet
Undgå en bøde. Læs vejledningen.

Pligtarbejde
se jeres datoer for pligtarbejde

 

Kontakt til bestyrelsen kan finde sted på følgende tidspunkter i sommerhalvåret:
Onsdag fra kl. 16.00-17.30 i Oasen.
Søndag fra kl. 10.00-12.30 i Oasen.
Formandens telefoniske kontortid er i sommerhalvåret:
Tirsdag fra kl. 17.00-19.00
Lørdag fra kl. 10.00-11.00
Telefontid i vinterhalvåret:
Tirsdag fra kl. 17.00-19.00

Find telefonnummeret ved fanebladet “kontakt”.

Bestyrelsen henstiller, at man overholder disse kontakt tidspunkter.
Akutte ting & sager er naturligvis undtaget.
Breve kan afleveres i postkassen ved Oasen.
Mail kan afsendes til hf.hjortespring@gmail.com